تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
روانشناسی: آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كن

آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟

 

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد:

 

  1. يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ دقيقا لباسي‌ مثل‌ لباس‌ شما مي‌خرد. آيا شما:
 او را به‌ خاطر سليقه‌اش‌ تحسين‌ مي‌كنيد.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ نبايد آن‌ را براي‌ مدرسه‌ بپوشد چون‌ اول‌ شما آن‌ را خريده‌ايد.
 اگر قصد تقليد از شما را دارد، از او مي‌خواهيد منصرف‌ شود.

۲٫ يكي‌ از دوستانتان‌ به‌ طور اتفاقي‌ كتاب‌ مورد علاقه‌ شما را پاره‌ مي‌كند. آيا شما:
 در عوض‌ يكي‌ از كتابهاي‌ او را پاره‌ مي‌كنيد.
 به‌ او مي‌گوييد اشكالي‌ ندارد، مي‌دانيد كه‌ فقط اتفاقي‌ بود.
 از دوستي‌ با او اجتناب‌ مي‌كنيد تا عين‌ آن‌ كتاب‌ را برايتان‌ بخرد.

۳٫ در كلاس‌ نقاشي‌ كسي‌ كه‌ كنار شما نشسته‌ است‌ نقاشي‌ خيلي‌ قشنگي‌ كشيده‌ است‌. آيا شما:
 او را عزيز دردانه‌ معلم‌ صدا مي‌زنيد.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ فكر مي‌كنيد كارش‌ خارق‌ العاده‌ است‌.
 وقتي‌ حواسش‌ نيست‌ سعي‌ مي‌كنيد نقاشي‌ او را خراب‌ كنيد.

۴٫ شخص‌ جديدي‌ اواسط ترم‌ وارد كلاس‌ شما مي‌شود. آيا شما:
 به‌ دوستانتان‌ مي‌گوييد كه‌ به‌ او بي‌ محلي‌ كنند. خوب‌، براي‌ اين‌ كه‌ او فرد جديدي‌ است‌؟
 قبل‌ از اين‌ كه‌ جايي‌ براي‌ نشستن‌ پيدا كند با او دوست‌ مي‌شويد.
 در صورتي‌ كه‌ او اول‌ شروع‌ به‌ صحبت‌ كند با او حرف‌ مي‌زنيد.

۵٫ يكي‌ از دوستانتان‌ كفش‌هاي‌ نامناسبي‌ پوشيده‌ است‌. آيا شما:
 به‌ روي‌ خود نمي‌آوريد، اين‌ گونه‌ مسايل‌ براي‌ شما اهميت‌ ندارد.
 در مقابل‌ دوستان‌ ديگرتان‌ به‌ او مي‌گوييد كه‌ خيلي‌ كج‌ سليقه‌ است‌.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ كفش‌هاي‌ قديمي‌ او را بيشتر ترجيح‌ مي‌دهيد.

۶٫ دوست‌ صميمي‌تان‌ مي‌خواهد با يكي‌ ديگر از همكلاسي‌هايتان‌ دوست‌ شود. آيا شما:
 شر او را از دوستتان‌ باز مي‌كنيد؟ به‌ هر حال‌ دوستتان‌ نبايد با كس‌ ديگري‌ دوست‌ شود، قبل‌ ازاين‌ كه‌ شما با او دوست‌ شده‌ باشيد.
 شروع‌ مي‌كنيد به‌ تمسخر و خنديدن‌ به‌ آن‌ شخص‌.
 شما هم‌ از دوستي‌ با يك‌ فرد جديد اظهار علاقه‌ مي‌كنيد.

۷٫ لطيفه‌اي‌ را تعريف‌ مي‌كنيد و يكي‌ از دوستانتان‌ متوجه‌ آن‌ نمي‌شود. آيا شما:
 براي‌ اين‌ كه‌ خجالت‌ نكشد وقتي‌ كسي‌ كنارتان‌ نيست‌، برايش‌ توضيح‌ مي‌دهيد.
 ترجيح‌ مي‌دهيد ديگر براي‌ او لطيفه‌اي‌ تعريف‌ نكنيد.
 شروع‌ مي‌كنيد به‌ ايراد گرفتن‌ از اين‌ كه‌ چرا اينقدر دير متوجه‌ مطلب‌ مي‌شود.

۸٫ جمعي‌ از دوستانتان‌ يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ را دوست‌ ندارند و تصميم‌ به‌ او بي‌محلي‌ كنند. آياشما:
 به‌ آنها مي‌پيونديد و شروع‌ به‌ غيبت‌ از او مي‌كنيد.
 با او صحبت‌ نمي‌كنيد ولي‌ در آخر روز به‌ او مي‌فهمانيد كه‌ منظوري‌ از اين‌ كار نداشته‌ايد.
 واهمه‌اي‌ نداريد از اين‌ كه‌ دوستانتان‌ بدانند شما هنوز به‌ او علاقه‌منديد.

۹٫ متوجه‌ مي‌شويد كه‌ يكي‌ از دوستانتان‌ پس‌ از كلاس‌ ورزش‌ بوي‌ عرق‌ مي‌دهد. آيا شما:
 با صداي‌ بلند مي‌گوييد چه‌ بوي‌ ناخوشايندي‌.
 با او به‌ آرامي‌ صحبت‌ مي‌كنيد و راهي‌ به‌ او پيشنهاد مي‌كنيد.
 از او دوري‌ مي‌كنيد تا زماني‌ كه‌ مشكلش‌ را حل‌ كند.

۱۰٫ يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ خيلي‌ خجالتي‌ است‌. آيا شما:
 او را به‌ جمع‌ خود دعوت‌ مي‌كنيد و از او مي‌خواهيد به‌ شما ملحق‌ شود.
 او را به‌ حال‌ خود مي‌گذاريد، چون‌ شما به‌ اندازه‌ كافي‌ دوست‌ داريد.
 او را براي‌ اين‌ كه‌ بي‌ دست‌ و پاست‌ و حوصله‌تان‌ را سر مي‌برد مسخره‌ مي‌كنيد.

 

در ادامه نتايج مختلفی بر حسب دامنه امتيازات کسب شده ارايه شده که شما با مقايسه امتياز خود می توانید نتيجه مربوط به خود را مشاهده نماييد.

دوست‌ ايده‌آل‌ 10-15
    شما دوستان‌ زيادي‌ داريد آنقدر كه‌ گاهي‌ اسم‌ آنها را نيز فراموش‌ مي‌كنيد. شما مهربان‌ هستيد، به‌دوستانتان‌ كمك‌ مي‌كنيد و براي‌ دوستي‌ با كسي‌ كه‌ فكر مي‌كنيد خجالتي‌ است‌ پيشقدم‌ مي‌شويد.
    زورگويي‌ و قلدري‌ را بد مي‌دانيد و از اين‌ كه‌ ببينيد ديگران‌ اذيت‌ مي‌شوند و رنج‌ مي‌برند متنفريد. اگرببينيد سر به‌ سر كسي‌ مي‌گذارند بهتر است‌ رك‌ باشيد و توي‌ خودتان‌ نگه‌ نداريد.

 

    دوست‌ سختگير ۱۶-۲۳
    شما دوستان‌ زيادي‌ داريد ولي‌ براي‌ همه‌ آنها بهترين‌ دوست‌ محسوب‌ نمي‌شويد. فكر مي‌كنيدارزشش‌ را دارد كه‌ به‌ خاطر چند لحظه‌ شادي‌ و خنديدن‌ به‌ كسي‌ او را برنجانيد و احساسات‌ او راجريحه‌دار كنيد؟
    اگر كسي‌ در كلاستان‌ فرد گوشه‌گيري‌ است‌ و مورد آزار قرار گرفته‌ از ديگران‌ تقليد نكنيد و به‌ دنبال‌ آنهااو را دست‌ نياندازيد. سعي‌ كنيد فقط خودتان‌ باشيد.

   زورگو ۲۴-۳۰

    حتما تا به‌ حال‌ پي‌ برده‌ايد كه‌ گاهي‌ مردم‌، اطراف‌ شما احساس‌ راحتي‌ نمي‌كنند. درباره‌ نحوه‌برخوردتان‌ با ديگران‌ فكر كنيد. شايد متوجه‌ اين‌ نشده‌ باشيد ولي‌ مثل‌ يك‌ زورگو (قلدر) عمل‌ كرده‌ايد.اگر تا به‌ حال‌ سر به‌ سرتان‌ گذاشته‌ باشند، از درون‌ مي‌دانيد كه‌ چقدر ناراحت‌ كننده‌ مي‌تواند باشد. پس‌دست‌ به‌ كار شويد، موارد زير را بخوانيد و رويه‌ خود را عوض‌ كنيد.
    شما درك‌ كرده‌ايد كه‌ اين‌ رفتار شايسته‌ شما نبوده‌ است‌ پس‌ چه‌ جوري‌ بايد آن‌ را تغيير داد؟
     به‌ رفتار خود توجه‌ كنيد. ممكن‌ است‌ به‌ نظر عجيب‌ برسد ولي‌ نحوه‌ صحبت‌ كردن‌ شما با مردم‌ وبرخوردتان‌ به‌ طور شگفت‌ آورري‌ روي‌ مردم‌ اثر دارد. اگر اين‌ را كار پر دردسر مي‌دانيد چرا از يك‌ دوست‌خوب‌ كمك‌ نمي‌گيريد؟
     قبل‌ از اين‌ كه‌ حرفي‌ بزنيد و يا كاري‌ انجام‌ دهيد كه‌ ممكن‌ است‌ كسي‌ را برنجانيد خوب‌ به‌ آن‌ فكركنيد. در ذهن‌ خود تا ۱۰ بشماريد يا خود را جاي‌ آن‌ شخص‌ قرار دهيد. آيا اين‌ كار شما را ناراحت‌مي‌كرد؟
     و اگر عوض‌ كردن‌ رفتارتان‌ برايتان‌ مشكل‌ است‌، جا نزنيد درباره‌ آن‌ با والدين‌ يا هركس‌ كه‌ با آن‌راحت‌ هستيد صحبت‌ كنيد و از او كمك‌ بخواهيد.


کلمات کليدي : آيا فردي‌ جسور هستيدآيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيدآيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد روانشناسی دروغ تست روان شناسی آیا شما قاتل خواهید بود یک تست شخصیت سنجی مفصل تست روانشناسی بو یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید تست خودشناسی میزان محبوبیت شما تست روانشناسی سنجش میزان عشق مثلثی اشترنبرگ تست ازدواج ویژه دختر و پسران مجرد رازهای رفتاری ماه های مختلف سال تست خود شناسي براي زندگي مشتركشخصیت شما چه رنگيه آزمون خودشناسی رفتار مردی که شما را بخواهد جدیدترین تست روانشناسی شخصیت شخصیت زنانه و شخصیت مردانه سرد مزاجید یا گرم مزاج رابطه روز تولد و شخصیت شما تست روانشناسی قربانیان عشق مردان بی وفا را از طریق چهره بشناسید + راه شناسایی میزان عشق متولدین ماه های سال تست هوش با نتیجه گیری بسیار عالی تعجب نكنيد يك پرسش ساده/شما چه جوري سلام مي‌كنيد خصوصيات اخلاقي بر اساس تاریخ تولد تست هوش و IQ جدید ماه بسیار دقیق شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت ما شخصیت شناسی با سنگ ها شناخت شخصیت از روی خنده کدوم طرفی واقعآ جالبه رابطه تاریخ تولد و شخصیت تست خودشناسي فرويد جدیدترین تست روان شناسی دركشورآمریكا تست میزان شجاعت این تابلو چه چیزی کم داردشخصیت شناسی از روی آدامس مورد علاقه شخصیت شناسی از روی رنگ چشم شخصيت شناسي از روي دست خط شخصيت شناسي از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد شخصیت شناسی از روی دندان شناخت شخصیت از روی حرکات بینی شخصیت شناسی از روی حرکات چشم ها تعجب انگیزترین تست روانشناسی سال ۹۰ تست جالب:چه اندازه با احساسات وعواطف خود در ارتباط هستید تست خودشناسی بـه كار فكـر می‌كنیـد یـا بـه تفریـح تست میزان عواطف و احساسات شما درباره متولدين هر ماه از این كارها اجتناب كنيد شخصيت شما جذب چه تيپ مردهايي مي شود علامتی که افراد دروغگو را لو می ‌دهد تفاوتهای جالب روانشناسی زنان و مردان نمره اعصاب شما چند است اسرار روانشناسانه شکل امضاءتشخیص شخصیت از روی گروه خونی شماتست روانشناسي عدد مورد علاقه

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر مهرداد محمدپور  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر شهاب الدین بهرامی  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر نرجس سروش-  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]
 چه شخصیتی دارید ؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : cum08zat
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب