ويتامين‌ B12 تاریخ : يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390
موضوع :ويتامين‌ B12

موارد مصرف‌: ويتامين‌ B12 در درمان‌كم‌خوني‌ پرنيسيوز ناشي‌ از فقدان‌ يا مهارفاكتور داخلي‌ مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارودر پيشگيري‌ و كمبود ويتامين‌  B12و براي‌پيشگيري‌ از بروز كمبود آن‌ پس‌ ازبرداشت‌ تمامي‌ معده‌ و قسمت‌ زيادي‌ ازايلئوم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ويتامين‌ B12 به‌صورت‌كوآنزيم‌ در اعمال‌ متابوليك‌ مختلفي‌ مانندمتابوليسم‌ كربوهيدراتها و چربيها و ساخت‌پروتئين‌، دخالت‌ مي‌كند و عمدتŠ به‌دليل‌ تاثيردر متابوليسم‌ متيونين‌، اسيد فوليك‌ ومالونيك‌، براي‌ رشد و تكثير سلولي‌،خونسازي‌ و ساخت‌ نوكلئوپروتئين‌ و ميلين‌ضروري‌ است‌.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: پيوند اين‌ ويتامين‌به‌پروتئين‌ خاصي‌ به‌نام‌ ترانس‌ كوبالامين‌زياد است‌. 90 درصد دارو در كبد ذخيره‌مي‌شود. متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ و نيمه‌ عمرآن‌ تقريبŠ 6 روز (400 روز در كبد) است‌.زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌اوج‌ غلظت‌پلاسمايي‌ از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ 60 دقيقه‌است‌. ويتامين‌ B12 از طريق‌ صفرا دفع‌مي‌شود. مقادير بيش‌ از حد مورد نيازروزانه‌ بدون‌ تغيير از طريق‌ ادرار دفع‌مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماري‌ لبر(Leber) نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 
 

هشدارها: 1 ـ پيش‌ از شروع‌ درمان‌ باويتامين‌ B12، تشخيص‌ كمبود آن‌ بايد بابررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ تائيد شود.تجويز اين‌ ويتامين‌ ممكن‌ است‌ كمبود اسيدفوليك‌ را پنهان‌ سازد.

 

2 ـ ويتامين‌ B12 را نبايد از راه‌ وريدي‌تزريق‌ كرد. هر چند كه‌ مقادير كمي‌ از آن‌ درمحلولهاي‌ تهيه‌ شده‌ براي‌ كساني‌ كه‌ فقط ازراه‌ تزريقي‌ تغذيه‌ مي‌كنند، وجود دارد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در كم‌خوني‌پرنيسيوز يا متعاقب‌ برداشت‌ تمامي‌ معده‌و برداشت‌ قسمت‌ وسيعي‌ از ايلئوم‌،مصرف‌ دارو براي‌ تمام‌ دوره‌ زندگي‌ بايدادامه‌ يابد.

 

2 ـ از آنجا كه‌ كمبود ويتامين‌هاي‌ گروه‌ Bبه‌تنهايي‌ شايع‌ نيست‌، به‌طور معمول‌تركيبي‌ از اين‌ ويتامينها تجويز مي‌شود.

 

 

 

 
مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: براي‌ درمان‌ كمبود ويتامين‌مقدار مصرف‌ 0/1mg/day به‌مدت‌ است‌.7ـ6 روز مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ اين‌ويتامين‌ در بزرگسالان‌ 0/2ـ0/1 ميلي‌گرم‌هرماه‌ يك‌ بار است‌ كه‌ از راه‌ عضلاني‌تزريق‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: براي‌ درمان‌ كمبود ويتامين‌ مقدارشروع‌ mg/day 0/05ـ0/03 است‌ كه‌ به‌مدت‌دو يا چند هفته‌ تزريق‌ عميق‌ زير جلدي‌ ياعضلاني‌ مي‌گردد. مقدار مصرف‌نگهدارنده‌ اين‌ ويتامين‌، 0/1 ميلي‌گرم‌هرماه‌ يك‌ بار است‌ كه‌ تزريق‌ عميق‌زيرجلدي‌ يا عضلاني‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 100 mcg/mlبانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهرانمنبع این مقاله : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی
http://pezeshkaddress.com

آدرس این مطلب :
http://pezeshkaddress.com/modules.php?name=News&file=article&sid=553